Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Wididi Life Hacks, u maakt tenslotte deel uit van de familie...

Deze privacyverklaring geeft informatie over de persoonlijke informatie die Wididi Life Hacks verzamelt en de manieren waarop Wididi Life Hacks die persoonlijke informatie gebruikt. Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (Act) is de gegevensbeheerder Wididi Life Hacks, een handelsnaam van Wididi Limited, opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 10201183, met statutaire zetel te 24 Nicholas Street, Chester, Engeland, CH1 2AU (Wididi Life Hacks). Dit beleid (samen met de gebruiksvoorwaarden van Wididi Life Hacks en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die Wididi Life Hacks van u verzamelt, of die u aan Wididi Life Hacks verstrekt, zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om inzicht te krijgen in de opvattingen en praktijken van Wididi Life Hacks met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe deze zullen worden behandeld. Door www.wididilifehacks.com (Website) te bezoeken of u accepteert en stemt in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

INFORMATIE WIDIDI LIFE HACKS KUNNEN VAN U VERZAMELEN

Wididi Life Hacks kan de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u Wididi Life Hacks geeft. U kunt Wididi Life Hacks informatie over u geven door formulieren op de Website in te vullen of door telefonisch contact met Wididi Life Hacks op te nemen, ook tijdens telemarketingactiviteiten, e-mail of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om de website te gebruiken, zich abonneert op of deelneemt aan discussieborden of andere socialemediafuncties op de website, waaronder het maken van een profiel, deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête of door materiaal op de website te plaatsen, om verder te vragen diensten en wanneer u een probleem met de Website meldt. De informatie die u aan Wididi Life Hacks verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, persoonlijke beschrijving en foto bevatten.
 • Informatie die Wididi Life Hacks over u verzamelt. Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan de Website kan Wididi Life Hacks automatisch de volgende informatie verzamelen:
  • Technische informatie, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in typen en versies, besturingssysteem en platform.
  • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd); producten, leveranciers, profielen en mogelijkheden die u hebt bekeken of gezocht; reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen .
 • Informatie die Wididi Life Hacks uit andere bronnen ontvangt. Wididi Life Hacks kan informatie over u ontvangen als u een van de andere websites gebruikt die Wididi Life Hacks exploiteert of de andere diensten die Wididi Life Hacks biedt. Wididi Life Hacks kan ook nauw samenwerken met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgdiensten, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kan informatie over u ontvangen van hen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Wididi Life Hacks gebruikt de informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren:

 • Informatie die u Wididi Life Hacks geeft. Wididi Life Hacks gebruikt deze informatie:
  • om haar verplichtingen uit hoofde van eventuele tussen u en Wididi Life Hacks gesloten overeenkomsten na te komen en om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u bij Wididi Life Hacks aanvraagt;
  • om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die Wididi Life Hacks aanbiedt die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd;
  • om u de mogelijkheid te bieden om feedback te geven op Wididi Life Hacks;
  • om u te voorzien van, of geselecteerde derden toe te staan u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan Wididi Life Hacks denkt dat ze u kunnen interesseren. Als u een bestaand lid bent, zal Wididi Life Hacks alleen langs elektronische weg (e-mail of sms) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandelingen over een verkoop aan u. Als u een nieuw lid of bezoeker van de Website bent, en waar Wididi Life Hacks geselecteerde derden toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken, zal Wididi Life Hacks (of zij) alleen langs elektronische weg contact met u opnemen als u hiermee heeft ingestemd. Als u niet wilt dat Wididi Life Hacks uw gegevens op deze manier gebruikt, of uw gegevens aan derden doorgeeft voor marketingdoeleinden, kunt u Wididi Life Hacks hiervan op de hoogte stellen;
  • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de service van Wididi Life Hacks; en
  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
 • Informatie die Wididi Life Hacks over u verzamelt. Wididi Life Hacks gebruikt deze informatie:
  • om de Website te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
  • om de Website te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
  • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de service van Wididi Life Hacks, wanneer u daarvoor kiest;
  • als onderdeel van de inspanningen van Wididi Life Hacks om de website veilig te houden;
  • om de effectiviteit van advertenties die Wididi Life Hacks voor u en anderen bedient te meten of te begrijpen, en om u relevante advertenties te leveren; en
  • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van de website over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.
 • Informatie die Wididi Life Hacks uit andere bronnen ontvangt. Wididi Life Hacks kan deze informatie combineren met informatie die u aan Wididi Life Hacks geeft en informatie die Wididi Life Hacks over u verzamelt. Wididi Life Hacks kan deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die Wididi Life Hacks ontvangt).

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

Wididi Life Hacks kan uw persoonlijke gegevens delen met elk lid van de groep van Wididi Life Hacks. Wididi Life Hacks kan uw informatie delen met geselecteerde derden, waaronder:

 • zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat Wididi Life Hacks met u aangaat;
 • adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en te tonen; en
 • analyse- en zoekmachineproviders die Wididi Life Hacks helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de Website.
 • in het geval dat Wididi Life Hacks een bedrijf of activa verkoopt of koopt, in welk geval Wididi Life Hacks uw persoonlijke gegevens kan vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • als Wididi Life Hacks of vrijwel al zijn activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die door Wididi worden bewaard over zijn leden of bezoekers een van de overgedragen activa zullen zijn;
 • als Wididi Life Hacks verplicht is om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten van Wididi Life Hacks af te dwingen of toe te passen; en
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van Wididi Life Hacks, haar leden of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

WAAR WIDIDI LIFE HACKS PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAG

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel Wididi Life Hacks zijn best zal doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Wididi Life Hacks de veiligheid van uw gegevens die naar de Website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra Wididi Life Hacks uw informatie heeft ontvangen, zal Wididi Life Hacks strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

JOU RECHTEN

U heeft het recht om Wididi Life Hacks te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wididi Life Hacks zal u gewoonlijk informeren (voordat uw gegevens worden verzameld) als het van plan is uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als Wididi Life Hacks voornemens is uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan derden bekend te maken. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door Wididi Life Hacks schriftelijk op de hoogte te stellen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met Wididi Life Hacks via hello@wididilifehacks.com. De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen van Wididi Life Hacks. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Wididi Life Hacks geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt. Wididi Life Hacks kan u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor e-mails die u ervan ontvangt.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk toegangsverzoek kan een vergoeding van £ 10 in rekening worden gebracht om de kosten van Wididi Life Hacks te dekken voor het verstrekken van details over de informatie die Wididi Life Hacks over u heeft.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID VAN WIDIDI LIFE HACKS

Alle wijzigingen die Wididi Life Hacks in de toekomst aanbrengt in het privacybeleid, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in het privacybeleid te zien.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy- en cookiebeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan hello@wididilifehacks.com

wettelijke openbaarmakingsvereisten

nl_NL